Türkiyenin ilk ve tek online dersanesi


  Püf
Noktaları
Soru
Sayısı
Çözümlü
Soru
Açık Öğretim Fakültesi Adalet Bölümü
  1. Yarıyıl
    Adalet Meslek Etiği
      Etik: Kavramsal Temeller 11 34 12
      Etik Gerekçelendirme 15 45 15
      Kamu Etiği 10 30 10
      Kamu Etiği ve İnsan Hakları 14 41 13
      Etik Mevzuatı 10 29 9
      Etik Davranış İlkeleri 15 43 13
           
    Halkla İlişkiler ve İletişim
      İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler I 15 23 15
      İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler II 9 10 9
      Kişilerarası İletişim 13 10 7
      Kişisel İlişkiler ve Davranış Geliştirme Süreci 11 21 12
      İletişim Sürecinde Anlaşım ve Uzlaşma 10 16 11
      İletişim ve Algı 8 10 7
      İletişim ve İkna 12 9 6
      İletişim Sürecinde Empati Kurma Davranışı 12 20 10
      Kurumsal İletişim 15 11 8
           
    Hukukun Temel Kavramları
      KURALLAR, DEVLET VE HUKUK 15 21 12
      HUKUKUN UYGULANMASI 15 30 11
      HUKUK SİSTEMLERİ VE TÜRK HUKUK TARİHİ 14 21 8
      YARGI ÖRGÜTÜ 15 21 13
      HUKUKİ İLİŞKİLER VE HAKLAR 15 26 6
      HAKKIN KAZANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE KORNMASI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    Medeni Hukuk I
      Medeni Hukukun Temel Kavramları 11 33 11
      Dürüstlük, İyiniyet, İspat, Resmi Sicil ve Senetler 11 33 11
      Kişi, Kişilik, Gerçek Kişiler, Hak ve Fiil Ehliyeti 11 31 9
      Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişilik Hakkı ve Korunması 15 45 15
      Tüzel Kişi Kavramı, Dernekler ve Vakıflar 7 18 6
      Aile Kavramı 15 42 12
      Evliliğin Genel Hükümleri - Mal Rejimleri 9 26 8
      Evlilik Birliğinin Sona Ermesi 15 42 12
      Miras ve Mirasçı Kavramı 14 41 13
      Mirasın Açılması ve Paylaşılması 13 33 7
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
    Türk Anayasa Hukuku
      Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri 15 32 22
      Temel İlkeler 12 28 18
      Temel Hak ve Hürriyetler 13 28 18
      Yasama Organı 15 31 21
      Yasama Fonksiyonu (TBMM’nin Görev ve Yetkileri) 15 28 20
      Yürütme Organı 15 21 11
      Yürütme Fonksiyonu 15 12 12
      Yargı Organı 15 14 14
      Anayasa Yargısı 15 13 13
      Anayasanın Değiştirilmesi 8 6 6
           
  2. Yarıyıl
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Büro Teknolojileri
      Günümüz Büroları ve Teknoloji 10 26 13
      Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler 8 17 11
      Bilgi Kaynaklarına Erişim ve E-Öğrenme 12 28 19
      Toplantı ve Sunum Sistemleri 10 20 14
      Bilgi İşleme Sistemleri ve Mobil İletişim 8 20 11
      Bilgi Güvenliği ve Yönetimi 15 23 14
      Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi 12 19 14
      Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı 14 21 13
           
    Ceza Hukuku
      Ceza Hukukuna Giriş ve Ceza Kanunu 15 43 28
      Suça İlişkin Ön Açıklamalar ve Suçun Maddi Unsuru 15 44 29
      Suçun Manevi Unsuru 15 42 27
      Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri ve Suçlu 15 43 29
      Suçun Hukuki Sonuçları: Ceza ve Güvenlik Tedbirleri - Cezalandırılabilirlik ve Cezalandırılabilirliğin Ortadan Kalkması 15 43 28
      Hayata, Vücut Dokunulmazlığına ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 10 26 26
      Özgürlüğe ve Şerefe Karşı Suçlar 11 27 27
      Mal Varlığına Karşı Suçlar 9 24 24
      Kamu Güvenine ve Kamu Barışına Karşı Suçlar 10 27 27
      Kamu İdaresinin Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, Adliyeye Karşı Suçlar 14 22 15
           
    Memur Hukuku
      Memur Kavramı 15 38 25
      Memurluk Mesleğinin Temel İlkeleri ve Memuriyet Güvencesi 14 41 25
      Memuriyete Giriş ve Atama İşlemleri 15 51 34
      Devlet Memurlarının Hakları ve Hizmet İçi Eğitimi 15 51 33
      Devlet Memurlarının Özgürlükleri I 14 29 17
      Devlet Memurlarının Özgürlükleri II 6 18 9
      Devlet Memurlarının Ödevleri, Yükümlülükleri ve Yasakları I 15 36 18
      Devlet Memurlarının Ödevleri, Yükümlülükleri ve Yasakları II 7 20 11
      Memurların Maaş Rejimleri, Yükselmeleri, Yer Değiştirmeleri ve Kadronun Kaldırılması I 15 41 24
      Memurların Maaş Rejimleri, Yükselmeleri, Yer Değiştirmeleri ve Kadronun Kaldırılması II 10 23 15
      Memur Disiplin Soruşturmaları ve Ceza Kovuşturmaları ile Görevden Uzaklaştırma I 15 39 18
      Memur Disiplin Soruşturmaları ve Ceza Kovuşturmaları ile Görevden Uzaklaştırma II 15 39 22
      Memur Disiplin Soruşturmaları ve Ceza Kovuşturmaları ile Görevden Uzaklaştırma III 8 18 8
      Memurların Mali Sorumluluğu 15 34 23
      Memurluğun Sona Ermesi I 10 30 15
      Memurluğun Sona Ermesi II 10 28 15
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
    Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku
      Yargı Örgütü Hukukunun Temel Kavramları ve Anayasa Yargısı 15 42 18
      Adli Yargı I 15 41 18
      Adli Yargı II 15 39 17
      İdari Yargı ve Askeri İdari Yargı 15 36 19
      Askeri Ceza Yargısı ve Uyuşmazlık Yargısı 15 33 18
      Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler ve Tebligatın Yapılabileceği Kişiler 14 30 19
      Tebligatın Yapılabileceği Yer, Tebligat Süreleri, Tebliğ Evrakı ve Giderleri 10 29 16
      Tebligat Usûlü 15 41 23
      Usûlsüz Tebligat ve Tebligat Suçları 4 8 4
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    İcra İflas Hukuku
      İcra ve İflâs Hukukuna Giriş, Genel Hükümler 13 25 15
      Genel Haciz Yoluyla Takibe Başvuru, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, İcra Takibinin İptali ve Taliki 15 29 17
      Haciz, Borcun Taksitle Ödenmesi, İhtiyati Haciz 15 29 20
      Paraların Paylaştırılması ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi 14 18 12
      Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi 11 14 11
      İlâmlı İcra ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 15 25 19
      İflâs Hukuku 15 33 29
      Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, İptal Davaları ve İcra ve İflâs Suçları 13 21 15
           
    Ticaret Hukuku
      Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı 14 34 23
      Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet 15 37 24
      Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap 14 40 26
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık I 11 27 19
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık II 7 14 11
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim I 10 21 14
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim II 10 19 12
      Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi 14 29 19
      Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 13 34 23
      Kıymetli Evrak I 11 23 16
      Kıymetli Evrak II 11 23 16
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
  1. Yarıyıl
    Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş
      Finansal Sistem ve Bankalar I 15 19 15
      Finansal Sistem ve Bankalar II 9 14 9
      Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 12 15 13
      Dünya’da ve Türkiye’de Bankacılığın Gelişimi 9 16 9
      Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 12 14 11
      Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk 14 20 14
      Sigortacılığın Genel İlkeleri ve Yapısı I 15 17 15
      Sigortacılığın Genel İlkeleri ve Yapısı II 15 26 18
      Dünya’da ve Türkiye’de Sigortacılığın Gelişimi 6 6 6
      Türk Finans Sektöründe Sigortacılık Sistemi 9 11 9
           
    Dış Ticaret İşlemleri
      Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri 14 28 15
      İthalat, İhracat ve Kambiyo Mevzuatı 11 21 10
      Dış Ticerette Kullanılan Teslim Şekilleri ve Belgeler 11 19 8
      Dış Ticerette Kullanılan Ödeme Yöntemleri 12 23 10
      Dış Ticaret İle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar 13 25 12
      Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet Destekleri I 15 29 15
      Dış Ticaretin Finansmanı ve Devlet Destekleri II 8 15 7
      Serbest Bölgeler 10 21 11
           
    Genel İşletme
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 12 42 22
      İŞLETME ÇEVRESİ 12 17 9
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 14 15 7
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ I (KURULUŞ) 15 33 9
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ II (BÜYÜME) 15 31 9
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 14 33 10
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      MUHASEBE 14 31 6
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
           
    Genel Muhasebe
      İŞLETME VE MUHASEBE 15 28 14
      MALİ TABLOLAR 15 41 18
      HESAPLAR 15 35 15
      MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER 15 33 9
      MUHASEBE SÜRECİ 14 29 9
      MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE GKGMİ 14 25 8
      HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER 15 37 11
      ALACAKLAR 15 37 11
      STOKLAR 11 39 10
      DURAN VARLIKLAR 15 33 10
      YABANCI KAYNAKLAR I (MALİ BORÇLAR) 12 35 12
      YABANCI KAYNAKLAR II (TİCARİ BORÇLAR) 12 35 14
      ÖZKAYNAKLAR 12 32 10
      GELİR VE GİDERLER 10 31 8
      DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15 32 8
           
    Hukukun Temel Kavramları
      KURALLAR, DEVLET VE HUKUK 15 21 12
      HUKUKUN UYGULANMASI 15 30 11
      HUKUK SİSTEMLERİ VE TÜRK HUKUK TARİHİ 14 21 8
      YARGI ÖRGÜTÜ 15 21 13
      HUKUKİ İLİŞKİLER VE HAKLAR 15 26 6
      HAKKIN KAZANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE KORNMASI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
           
    İktisada Giriş
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ I 13 36 10
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ II 9 25 9
      ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 12 40 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ VE UYGULAMALARI 12 36 14
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      FAKTÖR PİYASALARI 12 33 12
      MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ 15 31 7
      MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ 14 26 7
      PARA VE BANKACILIK 12 29 9
      TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE ENFLASYON 14 30 7
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    Finansal Kurumlar
      Finansal Sistem ve Finansal Kurumların Rolü 8 14 6
      Finansal Piyasalarda Denetleyici ve Düzenleyici Kurumlar 7 16 9
      Merkez Bankacılığı 5 11 6
      Mevduat Bankaları 12 20 9
      Kalkınma ve Yatırım Bankaları 9 18 10
      Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman, Varlık Yönetim Şirketleri 4 10 6
      Sigorta Şirketleri ve Bireysel Emeklilik Şirketleri 9 18 9
      BankacIıkta Risk ve Performans 7 14 7
           
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Finansal Yönetim I
      FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 15 26 11
      FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL PİYASALAR VE ARAÇLAR 15 34 15
      PARANIN ZAMAN DEĞERİ 12 25 9
      FİNANSAL ANALİZ 15 28 15
      BAŞABAŞ VE KALDIRAÇ ANALİZ 11 26 8
      FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL 14 24 10
      ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ 12 28 11
      KISA VADELİ FİNANSMAN 15 25 5
           
    Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi
      Sosyal Güvenlik Sisteminin Yapısı ve Gelişimi 14 25 13
      Hayat Sigortaları: Kavramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi 12 25 13
      Hayat Sigortaları Mevzuatı 9 18 9
      Türkiye’ de Hayat Sigortaları Uygulamaları 8 17 10
      Hayat Sigortası Ürünleri ve Fiyatlandırma 9 17 8
      Özel Emeklilik Fonları: Kavramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi 8 15 8
      Türkiye’ de Bireysel Emeklilik Uygulamaları 12 23 12
      Bireysel Emeklilik Sistemi Yasal Mevzuatı 15 30 14
           
    İstatistik
      TEMEL KAVRAMLAR 14 37 10
      VERİ DERLEME, GRAFİKSEL ÇÖZÜMLEME 15 29 7
      ORTALAMALAR VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ 15 39 13
      İNDEKSLER 6 32 7
      OLASILIK KURAMI I 14 42 17
      OLASILIK KURAMI II 6 33 12
      ÖRNEKLEME 9 26 7
      İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME 12 31 9
      REGRESYON 5 25 4
      KORELASYON 7 10 6
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
    Türk Vergi Sistemi
      GELİR VERGİSİ I (KONUSU, GELİR VE MÜKELLEFİYET) 12 13 5
      GELİR VERGİSİ II (TİCARİ KAZANÇ) 15 20 8
      ZİRAİ KAZANÇ VE SERBEST MESLEK KAZANCI 15 23 9
      ÜCRET, DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 14 20 7
      GELİR VERGİSİNİN TARHI 15 20 10
      KURUMLAR VERGİSİ I (KONUSU, MÜKELLEFLERİ VE MUAFİYETLER) 15 12 7
      KURUMLAR VERGİSİ II (MATRAHIN TESPİTİ) 12 13 4
      KURUMLAR VERGİSİ III (MATRAHIN TESPİTİNDE ÖZEL DURUMLAR) 15 12 6
      KURUMLAR VERGİSİ IV (KAZANCIN BİLDİRİLMESİ) 15 14 5
      HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER (KATMA DEĞER VERGİSİ) 15 13 7
      HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER 13 19 10
      SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER I (VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ) 12 13 5
      SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER II (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) 12 13 6
      SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER III (EMLAK VERGİSİ) 12 11 7
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    Finansal Yönetim II
      ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN 15 32 9
      FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ I 14 24 10
      FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ II 10 13 7
      SERMAYE BÜTÇELEMESİ I (BELİRLİLİK KOŞULLARINDA) 14 27 6
      SERMAYE BÜTÇESİ II (BELİRSİZLİK KOŞULLARINDA) 12 24 4
      SERMAYE MALİYETİ 8 24 4
      SERMAYE YAPISI 9 24 5
      KÂR DAĞITIM POLİTİKASI 13 24 4
      İŞLETME BİRLEŞMELERİ 15 12 7
      İŞLETME BAŞARISIZLIKLARI 15 11 7
      TÜREV ÜRÜNLER 15 10 4
           
    Mali Analiz
      MALİ TABLOLAR VE MALİ ANALİZ I (TEMEL MALİ TABLOLAR) 15 18 10
      MALİ TABLOLAR VE MALİ ANALİZ II (EK MALİ TABLOLAR) 14 13 10
      YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ (DİKEY YÜZDELER) 14 20 7
      KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ) 15 16 7
      TREND (EĞİLİM YÜZDELERİ) ANALİZİ 11 17 6
      ORAN ANALİZİ 14 22 6
      KISA SÜRELİ BORÇ ÖDEME GÜCÜ ANALİZİ 15 15 12
      KÂRLILIK ANALİZİ 15 16 13
      UZUN VADELİ BORÇ ÖDEME GÜCÜNÜN ANALİZİ 12 12 6
      STRATEJİK MALİ ANALİZ VE FİRMA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ 13 13 10
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü
  1. Yarıyıl
    Büro Yönetimi
      Yönetsel Faaliyetler İle İlgili Temel Kavramlar 14 17 14
      Büro Yönetimi 7 10 8
      Büro Yönetiminde Planlama 12 18 14
      Büro Yönetiminde Örgütlenme 14 22 16
      Büro Yönetiminde Yöneltme 13 27 16
      Büro Yönetiminde Kontrol 9 19 13
      Bürolarda Zaman Yönetimi 10 17 12
      Bürolarda Stres Yönetimi 12 26 19
           
    Genel İşletme
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 12 42 22
      İŞLETME ÇEVRESİ 12 17 9
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 14 15 7
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ I (KURULUŞ) 15 33 9
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ II (BÜYÜME) 15 31 9
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 14 33 10
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      MUHASEBE 14 31 6
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
           
    Genel Muhasebe
      İŞLETME VE MUHASEBE 15 28 14
      MALİ TABLOLAR 15 41 18
      HESAPLAR 15 35 15
      MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER 15 33 9
      MUHASEBE SÜRECİ 14 29 9
      MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE GKGMİ 14 25 8
      HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER 15 37 11
      ALACAKLAR 15 37 11
      STOKLAR 11 39 10
      DURAN VARLIKLAR 15 33 10
      YABANCI KAYNAKLAR I (MALİ BORÇLAR) 12 35 12
      YABANCI KAYNAKLAR II (TİCARİ BORÇLAR) 12 35 14
      ÖZKAYNAKLAR 12 32 10
      GELİR VE GİDERLER 10 31 8
      DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15 32 8
           
    Hukukun Temel Kavramları
      KURALLAR, DEVLET VE HUKUK 15 21 12
      HUKUKUN UYGULANMASI 15 30 11
      HUKUK SİSTEMLERİ VE TÜRK HUKUK TARİHİ 14 21 8
      YARGI ÖRGÜTÜ 15 21 13
      HUKUKİ İLİŞKİLER VE HAKLAR 15 26 6
      HAKKIN KAZANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE KORNMASI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
           
    İktisada Giriş
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ I 13 36 10
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ II 9 25 9
      ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 12 40 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ VE UYGULAMALARI 12 36 14
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      FAKTÖR PİYASALARI 12 33 12
      MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ 15 31 7
      MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ 14 26 7
      PARA VE BANKACILIK 12 29 9
      TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE ENFLASYON 14 30 7
           
    İletişim Bilgisi
      İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 11 30 13
      Sözel İletişim 15 19 16
      Sözsüz İletişim 13 19 14
      Bireylerarası İletişim 13 14 10
      Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim 15 22 14
      Kitle İletişimi 13 20 18
      Çevrimiçi İletişim 13 23 15
      Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 9 21 15
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
    İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
      İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN BİLGİLER 14 25 11
      İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE UYGULAMA ALANI 15 21 7
      İŞ İLİŞKİSİNİN KURULMASI 15 21 9
      İŞ İLİŞKİSİNİN ÜCRET YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ 14 12 5
      İŞ İLİŞKİSİNİN ZAMAN YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ 15 13 7
      İŞ İLİŞKİSİNİN KİŞİLER YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ 9 15 7
      İŞ İLİŞKİSİNİN SON BULMASI VE SONUÇLARI 15 13 7
      SENDİKALARIN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ 12 14 6
      SENDİKA ÜYELİĞİ VE GÜVENCESİ 12 11 6
      SENDİKALARIN FAALİYETLERİ, DENETİMİ VE SON BULMASI 13 11 7
      TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI VE UYGULAMA ALANI 12 12 6
      TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI VE BARIŞÇI ÇÖZÜM YOLLARI 10 14 6
      TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ GREV VE LOKAVTLA ÇÖZÜMÜ 12 12 6
      SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE SOSYAL SİGORTALARIN İŞLEYİŞİ 13 15 6
      SOSYAL SİGORTA KOLLARI 15 12 7
           
    Örgütsel Davranış
      ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ VE YÖNTEM 12 16 2
      ÖRGÜT İÇİNDE BİREY VE KİŞİLİK 13 20 2
      DUYGULAR,TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ 15 22 4
      ÖRGÜT KÜLTÜRÜ I 8 12 3
      ÖRGÜT KÜLTÜRÜ II 11 11 0
      ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA 14 17 4
      ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ 13 16 4
      ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA 13 21 3
      ÖRGÜTSEL ÖĞRENME,VATANDAŞLIK VE ADALET 9 12 3
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Büro Teknolojileri
      Günümüz Büroları ve Teknoloji 10 26 13
      Büro Donanımları ve Çevrimiçi Teknolojiler 8 17 11
      Bilgi Kaynaklarına Erişim ve E-Öğrenme 12 28 19
      Toplantı ve Sunum Sistemleri 10 20 14
      Bilgi İşleme Sistemleri ve Mobil İletişim 8 20 11
      Bilgi Güvenliği ve Yönetimi 15 23 14
      Erişilebilir Bürolar ve Ergonomi 12 19 14
      Büro Donanımlarının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı 14 21 13
           
    İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik
      İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARI 15 23 9
      İŞ AHLAKI 15 19 10
      AHLAK TEORİLERİ 13 20 10
      ETİK LİDERLİK 12 14 8
      ÖRGÜTLERDE ETİK DAVRANIŞ 10 20 9
      İŞLETME İÇİNE YÖNELİK İŞ AHLAKI KONULAR 15 13 7
      İŞLETME FONKSİYONLARINA YÖNELİK İŞ AHLAKI KONULAR 15 34 12
      İŞ AHLAKI EĞİTİMİ VE ETİK KODLAR 9 11 7
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü
  1. Yarıyıl
    Davranış Bilimleri I
      SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEMİ 13 16 10
      SOSYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KURAMLAR 15 31 21
      KÜLTÜR VE KÜLTÜREL DEĞİŞME 13 23 15
      AİLE VE TOPLUMSAL GRUPLAR I 15 23 14
      AİLE VE TOPLUMSAL GRUPLAR II 15 26 10
      KÜRESELLEŞME VE EKONOMİ I 15 20 15
      KÜRESELLEŞME VE EKONOMİ II 8 6 6
      TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE TABAKALAŞMA 15 30 5
      TOPLUMSAL DEĞİŞME, KENTLEŞME VE NÜFUS 15 10 10
      SUÇ VE SAPKIN DAVRANIŞLAR 12 6 6
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    İşletme İlkeleri
      İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 15 44 24
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 15 23 13
      İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI 15 21 14
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 15 15 7
      İŞLETMELERİN KURULUŞU 15 33 9
      İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ 14 31 9
      KÜRESEL ORTAMDA İŞLETMECİLİK 14 15 11
      İŞLETME FONKSİYONLARI 15 32 17
           
    Matematik I
      DÖRT İŞLEM 14 30 20
      KÜMELER VE SAYILAR 15 43 25
      FONKSİYONLAR 7 43 24
      POLİNOM FONKSİYONLAR I 14 40 23
      POLİNOM FONKSİYONLAR II 11 45 29
      ÜSTEL VE LOGORİTMİK FONKSİYONLAR 12 46 26
      LİMİT VE SÜREKLİLİK 7 45 27
      TÜREV 12 39 22
      TÜREV UYGULAMALARI 8 33 21
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 5 20 9
      MATRİSLER 8 23 18
      DETERMİNANT 5 25 13
      ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR 9 25 15
      İKTİSADİ UYGULAMALAR 6 22 12
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    Davranış Bilimleri II
      PSİKOLOJİYE GİRİŞ 15 9 7
      ALGILAMA 10 10 9
      GÜDÜLER VE DUYULAR 15 10 9
      BİLİŞ VE ZİHİNSEL YETENEKLER 15 17 8
      ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 15 11 7
      KİŞİLİK 11 10 4
      STRES VE ÇATIŞMA 15 11 6
      TUTUMLAR 15 14 6
           
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
    İşletme Fonksiyonları
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
      MUHASEBE 14 31 6
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 15 33 10
      KURUMSAL İLETİŞİM FONKSİYONU 15 17 12
      ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE İNOVASYON FONKSİYONU 12 12 8
           
    Matematik II
      İNTEGRAL I (Belirsiz İntegral) 15 43 22
      İNTEGRAL II (Belirli İntegral) 5 30 18
      DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 6 4
      DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 6 16 5
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 6 32 16
      İKTİSADİ UYGULAMALAR 7 22 12
      ÇİZGE KURAMI 7 13 9
      ASAL SAYILAR VE MODÜLER ARİTMETİK 8 11 7
      ŞİFRELEME KURAMI 7 12 7
      OYUNLAR KURAMINA GİRİŞ 6 11 6
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    İstatistik I
      TEMEL KAVRAMLAR I (İSTATİSTİK BİRİMİ, ANAKÜTLE, DEĞİŞKEN) 12 32 9
      TEMEL KAVRAMLAR II (İSTATİSTİK SERİLERİ, GRAFİKLER) 15 29 7
      MERKEZİ EĞİLİM VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ 15 39 13
      OLASILIK I 10 25 10
      OLASILIK II 5 18 8
      OLASILIK DAĞILIMLARI 6 33 12
      SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMI VE NORMAL DAĞILIM 9 35 10
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    İstatistik II
      ÖRNEKLEME 9 26 7
      İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME 12 31 9
      İSTATİSTİKSEL KARAR ALMA VE HİPOTEZ TESTLERİ 9 33 10
      Kİ KARE TESTİ 8 29 8
      REGRESYON ANALİZİ 5 25 4
      KORELASYON ANALİZİ 6 10 6
      ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 13 27 8
      İNDEKSLER 5 32 7
      KARAR TEORİSİ (YÜKLENİYOR) 10 8 6
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Çalışma Ek. ve End. İlişkileri Bölümü
  1. Yarıyıl
    Genel İşletme
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 12 42 22
      İŞLETME ÇEVRESİ 12 17 9
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 14 15 7
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ I (KURULUŞ) 15 33 9
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ II (BÜYÜME) 15 31 9
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 14 33 10
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      MUHASEBE 14 31 6
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
           
    Genel Muhasebe I
      İŞLETMENİN DİLİ: MUHASEBE I 11 25 10
      İŞLETMENİN DİLİ: MUHASEBE II 14 25 8
      FİNANSAL TABLOLAR 15 41 18
      HESAPLAR 15 35 15
      MUHASEBE SÜRECİ 15 29 9
      HAZIR DEĞERLER 8 25 6
      MENKUL KIYMETLER 7 14 5
      ALACAKLAR 15 37 11
      STOKLAR 12 39 10
           
    Hukukun Temel Kavramları
      KURALLAR, DEVLET VE HUKUK 15 21 12
      HUKUKUN UYGULANMASI 15 30 11
      HUKUK SİSTEMLERİ VE TÜRK HUKUK TARİHİ 14 21 8
      YARGI ÖRGÜTÜ 15 21 13
      HUKUKİ İLİŞKİLER VE HAKLAR 15 26 6
      HAKKIN KAZANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE KORNMASI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
           
    İktisada Giriş I
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ I 13 36 10
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ II 9 25 9
      ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 12 40 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ VE UYGULAMALARI 12 36 14
      TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ TERCİHLERİNİN TEMELLERİ 14 36 10
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      KAMUSAL MALLAR, DIŞSALLIKLAR VE ASİMETRİK BİLGİ 12 41 12
           
    Matematik I
      DÖRT İŞLEM 14 30 20
      KÜMELER VE SAYILAR 15 43 25
      FONKSİYONLAR 7 43 24
      POLİNOM FONKSİYONLAR I 14 40 23
      POLİNOM FONKSİYONLAR II 11 45 29
      ÜSTEL VE LOGORİTMİK FONKSİYONLAR 12 46 26
      LİMİT VE SÜREKLİLİK 7 45 27
      TÜREV 12 39 22
      TÜREV UYGULAMALARI 8 33 21
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 5 20 9
      MATRİSLER 8 23 18
      DETERMİNANT 5 25 13
      ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR 9 25 15
      İKTİSADİ UYGULAMALAR 6 22 12
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    Borçlar Hukuku
      Borç ilişkisinin Temel Kavramları - Borçların Kaynakları - Hukuki işlem Kavramı - Sözleşmelerin Hukuki işlemler içindeki Yeri - Sözleşmelerin Kurulması 10 26 20
      Sözleşmelerin Geçersizliği - Temsil 10 28 25
      Haksız Fiiller - I (Sorumluluk Olguları) 10 27 20
      Haksız Fiiller II ve Sebepsiz Zenginleşme 10 27 21
      İFA 13 36 27
      Borcun İfa Edilememesi (İfa Engelleri) 12 33 27
      Özel Durumlar - Özel Kayıtlar - Tarafların Değişmesi 11 31 24
      Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkileri ve Borcun Sona Ermesi 12 27 18
           
    Genel Muhasebe II
      MALİ DURAN VARLIKLAR 13 23 9
      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 32 9
      MALİ BORÇLAR 12 35 12
      TİCARİ BORÇLAR 13 35 14
      DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 15 16 9
      ÖZKAYNAKLAR 12 32 10
      GELİR VE GİDERLER 11 31 8
           
    İktisada Giriş II
      MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ 15 31 7
      MİLLİ GELİR MUHASEBESİ 15 33 11
      MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ 14 26 7
      BÜYÜME VE KALKINMA 15 28 10
      PARA VE BANKACILIK 12 29 9
      PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 13 30 10
      MAKRO EKONOMİK DENGE 14 33 10
      TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE ENFLASYON 13 30 7
      MALİYE POLİTİKASI VE TOPLAM HARCAMALAR 15 33 12
           
    Matematik II
      İNTEGRAL I (Belirsiz İntegral) 15 43 22
      İNTEGRAL II (Belirli İntegral) 5 30 18
      DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 6 4
      DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 6 16 5
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 6 32 16
      İKTİSADİ UYGULAMALAR 7 22 12
      ÇİZGE KURAMI 7 13 9
      ASAL SAYILAR VE MODÜLER ARİTMETİK 8 11 7
      ŞİFRELEME KURAMI 7 12 7
      OYUNLAR KURAMINA GİRİŞ 6 11 6
           
  3. Yarıyıl
    Anayasa Hukuku
      ANAYASA 10 21 11
      OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASAL GELİŞMELERİ 14 32 22
      1982 ANAYASASI VE ÖZELLİKLERİ 14 8 5
      DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİ 12 28 18
      Anayasanın Değiştirilmesi 8 6 6
      YASAMA ORGANI 15 31 21
      Yürütme Organı 15 21 11
      Yargı Organı 15 14 14
      Anayasa Yargısı 15 13 13
           
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    İktisadi Düşünceler Tarihi
      İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş 12 36 24
      Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi 12 36 23
      Klasik Okul 12 36 24
      Sosyalist Düşüncenin Doğuşu ve Marksizm 10 26 18
      Marjinalizm ve Neoklasik İktisat 7 21 14
      Kurumcu iktisat ve Tarihçi Okul 11 32 19
      Keynes ve Keynesyenler 9 25 16
      Monetarizm ve Yeni Klasik iktisat Teorisi 8 23 17
           
    İstatistik I
      TEMEL KAVRAMLAR I (İSTATİSTİK BİRİMİ, ANAKÜTLE, DEĞİŞKEN) 12 32 9
      TEMEL KAVRAMLAR II (İSTATİSTİK SERİLERİ, GRAFİKLER) 15 29 7
      MERKEZİ EĞİLİM VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ 15 39 13
      OLASILIK I 10 25 10
      OLASILIK II 5 18 8
      OLASILIK DAĞILIMLARI 6 33 12
      SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMI VE NORMAL DAĞILIM 9 35 10
           
    Kamu Maliyesi
      DEVLET VE EKOMOMİ 11 25 10
      KAMU MALİYESİNİN İŞLEVLERİ 15 41 12
      TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ 11 17 9
      KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA 15 26 9
      KAMU HARCAMALARI I 15 24 9
      KAMU HARCAMALARI II 14 27 7
      BÜTÇELEME SİSTEMLERİ VE TÜRK BÜTÇE SİSTEMİ 14 22 5
      KAMU GELİRLERİ 11 24 7
      DEVLET BORÇLANMASI 15 23 9
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    İdare Hukuku
      İdare Kavramı ve İdare Hukuku 14 38 20
      İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler 11 30 16
      İdari Teşkilat I 15 36 22
      İdari Teşkilat II 15 34 20
      İdari İşlemler; Kavram ve Bireysel İşlemler I 15 40 22
      İdari İşlemler; Kavram ve Bireysel İşlemler II 4 10 5
      Düzenleyici İşlemler ve İdari Sözleşmeler 12 30 19
      İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti ve Kolluk I 15 40 25
      İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti ve Kolluk II 4 11 7
      İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri ve Kamu Malları I 14 41 23
      İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri ve Kamu Malları II 5 9 4
      İdarenin Sorumluluğu 9 26 13
           
    İstatistik II
      ÖRNEKLEME 9 26 7
      İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME 12 31 9
      İSTATİSTİKSEL KARAR ALMA VE HİPOTEZ TESTLERİ 9 33 10
      Kİ KARE TESTİ 8 29 8
      REGRESYON ANALİZİ 5 25 4
      KORELASYON ANALİZİ 6 10 6
      ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ 13 27 8
      İNDEKSLER 5 32 7
      KARAR TEORİSİ (YÜKLENİYOR) 10 8 6
           
    Ticaret Hukuku
      Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı 14 34 23
      Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet 15 37 24
      Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap 14 40 26
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık I 11 27 19
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık II 7 14 11
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim I 10 21 14
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim II 10 19 12
      Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi 14 29 19
      Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 13 34 23
      Kıymetli Evrak I 11 23 16
      Kıymetli Evrak II 11 23 16
           
  5. Yarıyıl
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
  6. Yarıyıl
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
    Örgütsel Davranış
      ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ VE YÖNTEM 12 16 2
      ÖRGÜT İÇİNDE BİREY VE KİŞİLİK 13 20 2
      DUYGULAR,TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ 15 22 4
      ÖRGÜT KÜLTÜRÜ I 8 12 3
      ÖRGÜT KÜLTÜRÜ II 11 11 0
      ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA 14 17 4
      ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ 13 16 4
      ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA 13 21 3
      ÖRGÜTSEL ÖĞRENME,VATANDAŞLIK VE ADALET 9 12 3
           
  7. Yarıyıl
    İş Sağlığı ve Güvenliği
      İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 15 29 19
      İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 15 27 17
      TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 15 29 19
      İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU 15 29 19
      İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT 15 28 18
      İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNİN ALINMAMASI DURUMUNDAKİ YAPTIRIMLAR 15 27 19
      İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ 15 29 19
      ULUSLARARASI MEVZUATTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 9 6 6
           
    Sosyal Güvenlik
      Sosyal Güvenlikle İlgili Temel Kavramlar ve Tarihsel Gelişim 15 14 14
      Sosyal Güvenliğin Konusu Olan Tehlikeler 15 11 11
      Sosyal Güvenlik Teknikleri 14 10 10
      Sosyal Güvenliğin Yönetimi 15 10 10
      Sosyal Güvenliğin Finansmanı 15 10 10
      Sosyal Güvenliğin İktisadi ve Mali Boyutu 14 9 8
      Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutu 15 10 10
      Sosyal Güvenlikte Yeni Gelişmeler 15 10 10
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
    Türk Vergi Sistemi
      GELİR VERGİSİ I (KONUSU, GELİR VE MÜKELLEFİYET) 12 13 5
      GELİR VERGİSİ II (TİCARİ KAZANÇ) 15 20 8
      ZİRAİ KAZANÇ VE SERBEST MESLEK KAZANCI 15 23 9
      ÜCRET, DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 14 20 7
      GELİR VERGİSİNİN TARHI 15 20 10
      KURUMLAR VERGİSİ I (KONUSU, MÜKELLEFLERİ VE MUAFİYETLER) 15 12 7
      KURUMLAR VERGİSİ II (MATRAHIN TESPİTİ) 12 13 4
      KURUMLAR VERGİSİ III (MATRAHIN TESPİTİNDE ÖZEL DURUMLAR) 15 12 6
      KURUMLAR VERGİSİ IV (KAZANCIN BİLDİRİLMESİ) 15 14 5
      HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER (KATMA DEĞER VERGİSİ) 15 13 7
      HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER 13 19 10
      SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER I (VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ) 12 13 5
      SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER II (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) 12 13 6
      SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER III (EMLAK VERGİSİ) 12 11 7
           
    Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
      Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar 16 47 32
      Türkiye’de Kültür ve Kültürel Değişim 13 32 19
      Türkiye’de Aile Kurumu ve Nüfusla İlgili Sorunlar 11 32 19
      Türkiye’de Eğitim Kurumu ve Sorunları 15 42 25
      Türkiye Ekonomisinin Kurumsal Yapısı ve Dönüşümü I 15 43 26
      Türkiye Ekonomisinin Kurumsal Yapısı ve Dönüşümü II 7 14 9
      Türkiye’de Din, Sekülerleşme ve Toplumsal Dönüşüm 9 27 16
      Türkiye’de Siyasal Kurumlar ve Demokratikleşme I 14 40 26
      Türkiye’de Siyasal Kurumlar ve Demokratikleşme II 6 11 7
      Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Sorunları 13 35 24
           
  8. Yarıyıl
    Etkili İletişim Teknikleri
      Etkili İletişim ve Doğru Anlamak 13 18 12
      Etkili İletişim ve Doğru Anlatma 12 17 10
      Sanal İletişim 14 18 11
      Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet 14 22 12
      İletişimde Kalite 15 24 14
      Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme I 10 20 13
      Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme II 12 13 8
      Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma I 11 16 11
      Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma II 11 14 8
      Sözsüz İletişim: Etkili İletişimin Temeli I 12 19 12
      Sözsüz İletişim: Etkili İletişimin Temeli II 11 6 6
           
    İnsan Kaynakları Yönetimi
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ 14 11 6
      İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 15 17 10
      İŞ ANALİZİ 11 15 7
      PERSONEL BULMA VE SEÇME 12 11 6
      İŞE ALIŞTIRMA (ORYANTASYON) 8 16 8
      PERSONEL EĞİTİMİ 14 19 10
      PERFORMANS DEĞERLEMESİ 15 12 6
      KARİYER YÖNETİMİ 15 18 6
      İŞ DEĞERLEMESİ 15 13 6
      ÜCRET YÖNETİMİ 15 16 9
      DİSİPLİN 11 11 6
      ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 15 18 9
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
    Türkiye Ekonomisi
      TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ I 15 23 15
      TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ II 15 20 12
      TÜRKİYE’DE MİLLİ GELİR, GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 11 24 16
      KAMU EKONOMİSİNDE GELİŞMELER 11 25 17
      TARIM SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 14 27 17
      TEMEL SEKTÖRDE GELİŞMELER II: SANAYİ SEKTÖRÜ 11 29 18
      TEMEL SEKTÖRDE GELİŞMELER III: HİZMET SEKTÖRÜ 7 21 14
      TÜRKİYE'DE FİNANSAL YAPI, KRİZLER ve EKONOMİK İSTİKRAR KARARLARI 15 44 29
      ÖDEMELER DENGESİ, DIŞ BORÇLAR ve DÖVİZ PİYASASI 15 44 30
           
Açık Öğretim Fakültesi Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi Bölümü
  1. Yarıyıl
    Davranış Bilimleri I
      SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEMİ 13 16 10
      SOSYOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KURAMLAR 15 31 21
      KÜLTÜR VE KÜLTÜREL DEĞİŞME 13 23 15
      AİLE VE TOPLUMSAL GRUPLAR I 15 23 14
      AİLE VE TOPLUMSAL GRUPLAR II 15 26 10
      KÜRESELLEŞME VE EKONOMİ I 15 20 15
      KÜRESELLEŞME VE EKONOMİ II 8 6 6
      TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE TABAKALAŞMA 15 30 5
      TOPLUMSAL DEĞİŞME, KENTLEŞME VE NÜFUS 15 10 10
      SUÇ VE SAPKIN DAVRANIŞLAR 12 6 6
           
    Hukukun Temel Kavramları I
      HUKUK KAVRAMI 11 35 11
      HUKUK KURALLARININ ÖZELLİĞİ VE HUKUK SİSTEMİ 13 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      HUKUKUN KAYNAKLARI 12 25 5
      HAKKIN KAZANILMASI VE KORUNMASI 15 25 5
      KİŞİ, KİŞİ TÜRLERİ VE EHLİYETİ 11 25 5
      KİŞİLİĞİN KORUNMASI VE TÜZEL KİŞİLİK 15 24 4
           
    İktisada Giriş I
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ I 13 36 10
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ II 9 25 9
      ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 12 40 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ VE UYGULAMALARI 12 36 14
      TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ TERCİHLERİNİN TEMELLERİ 14 36 10
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      KAMUSAL MALLAR, DIŞSALLIKLAR VE ASİMETRİK BİLGİ 12 41 12
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    İşletme İlkeleri
      İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 15 44 24
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 15 23 13
      İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI 15 21 14
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 15 15 7
      İŞLETMELERİN KURULUŞU 15 33 9
      İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ 14 31 9
      KÜRESEL ORTAMDA İŞLETMECİLİK 14 15 11
      İŞLETME FONKSİYONLARI 15 32 17
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    Davranış Bilimleri II
      PSİKOLOJİYE GİRİŞ 15 9 7
      ALGILAMA 10 10 9
      GÜDÜLER VE DUYULAR 15 10 9
      BİLİŞ VE ZİHİNSEL YETENEKLER 15 17 8
      ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 15 11 7
      KİŞİLİK 11 10 4
      STRES VE ÇATIŞMA 15 11 6
      TUTUMLAR 15 14 6
           
    İktisada Giriş II
      MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ 15 31 7
      MİLLİ GELİR MUHASEBESİ 15 33 11
      MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ 14 26 7
      BÜYÜME VE KALKINMA 15 28 10
      PARA VE BANKACILIK 12 29 9
      PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 13 30 10
      MAKRO EKONOMİK DENGE 14 33 10
      TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE ENFLASYON 13 30 7
      MALİYE POLİTİKASI VE TOPLAM HARCAMALAR 15 33 12
           
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
    İşletme Fonksiyonları
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
      MUHASEBE 14 31 6
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 15 33 10
      KURUMSAL İLETİŞİM FONKSİYONU 15 17 12
      ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE İNOVASYON FONKSİYONU 12 12 8
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Toplum ve İletişim
      Bireyden Kitleye 9 24 13
      Habere İlk Adım: Gazete 12 27 17
      Her Yerdeki Ses: Radyo 8 14 8
      Düşmü, Gerçek mi?: Sinema 10 23 13
      Evdeki Dünya Televizyon 14 23 17
      İNTERNET: Çevrimiçi İletişim 8 7 5
      Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla İlişkiler 12 23 13
      Mobil İnsana Doğru: Yeni Medya 12 25 16
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
    Yönetim Bilimi I
      YÖNETİM VE YÖNETİM BİLİMİ I 15 29 19
      YÖNETİM VE YÖNETİM BİLİMİ II 12 22 17
      PLANLAMA I 10 20 17
      PLANLAMA II 12 22 12
      ÖRGÜTLEME I 10 19 13
      ÖRGÜTLEME II 11 22 12
      YÖNELTME I 13 25 16
      YÖNELTME II 13 26 19
      YÖNELTME III 13 25 14
      DENETİM I 15 26 12
      DENETİM II 15 28 14
      Klasik Yönetim I 13 23 10
      Klasik Yönetim II 12 23 12
      NEO-KLASİK YÖNETİM I 10 18 8
      NEO-KLASİK YÖNETİM II 12 18 6
      NEO-KLASİK YÖNETİM III 13 20 8
      SİSTEM VE DURUMSALLIK YAKLAŞIMI I 14 28 17
      SİSTEM VE DURUMSALLIK YAKLAŞIMI II 15 30 16
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    İdare Hukuku
      İdare Kavramı ve İdare Hukuku 14 38 20
      İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler 11 30 16
      İdari Teşkilat I 15 36 22
      İdari Teşkilat II 15 34 20
      İdari İşlemler; Kavram ve Bireysel İşlemler I 15 40 22
      İdari İşlemler; Kavram ve Bireysel İşlemler II 4 10 5
      Düzenleyici İşlemler ve İdari Sözleşmeler 12 30 19
      İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti ve Kolluk I 15 40 25
      İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti ve Kolluk II 4 11 7
      İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri ve Kamu Malları I 14 41 23
      İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri ve Kamu Malları II 5 9 4
      İdarenin Sorumluluğu 9 26 13
           
    İnsan Kaynakları Yönetimi
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ 14 11 6
      İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 15 17 10
      İŞ ANALİZİ 11 15 7
      PERSONEL BULMA VE SEÇME 12 11 6
      İŞE ALIŞTIRMA (ORYANTASYON) 8 16 8
      PERSONEL EĞİTİMİ 14 19 10
      PERFORMANS DEĞERLEMESİ 15 12 6
      KARİYER YÖNETİMİ 15 18 6
      İŞ DEĞERLEMESİ 15 13 6
      ÜCRET YÖNETİMİ 15 16 9
      DİSİPLİN 11 11 6
      ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 15 18 9
           
    Kamu Yönetimi
      Temel Kavramlar 13 39 13
      Yönetim İlkeleri I 15 45 15
      Yönetim İlkeleri II 4 11 4
      Kamu Yönetimi Biliminin Gelişimi 13 37 12
      Bürokrasi 15 45 15
      Kamu Yönetiminin Yapısı 14 41 13
      Kamu Politikası 15 45 15
      İnsan Kaynakları Yönetimi 15 45 15
      Kamu Yönetiminin Denetlenmesi 15 45 15
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümü
  1. Yarıyıl
    Genel Matematik
      DÖRT İŞLEM 14 30 20
      KÜMELER VE SAYILAR 15 43 25
      DENKLEMLER, ÖZDEŞLİKLER VE EŞİTSİZLİKLER 14 40 23
      KOORDİNAT DÜZLEMİ, DOĞRU VE PARABOL 11 45 29
      FONKSİYONLAR 7 43 24
      ÜSTEL VE LOGORİTMİK FONKSİYONLAR 12 46 26
      YÜZDE VE FAİZ HESAPLARI 7 7 4
      TÜREV 12 39 22
      TÜREV UYGULAMALARI 9 41 24
      İNTEGRAL I (Belirsiz İntegral) 15 43 22
      İNTEGRAL II (Belirli İntegral) 5 30 18
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 6 32 16
      MATRİSLER 9 23 18
           
    Genel Muhasebe
      İŞLETME VE MUHASEBE 15 28 14
      MALİ TABLOLAR 15 41 18
      HESAPLAR 15 35 15
      MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER 15 33 9
      MUHASEBE SÜRECİ 14 29 9
      MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE GKGMİ 14 25 8
      HAZIR DEĞERLER VE MENKUL KIYMETLER 15 37 11
      ALACAKLAR 15 37 11
      STOKLAR 11 39 10
      DURAN VARLIKLAR 15 33 10
      YABANCI KAYNAKLAR I (MALİ BORÇLAR) 12 35 12
      YABANCI KAYNAKLAR II (TİCARİ BORÇLAR) 12 35 14
      ÖZKAYNAKLAR 12 32 10
      GELİR VE GİDERLER 10 31 8
      DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15 32 8
           
    Hukukun Temel Kavramları
      KURALLAR, DEVLET VE HUKUK 15 21 12
      HUKUKUN UYGULANMASI 15 30 11
      HUKUK SİSTEMLERİ VE TÜRK HUKUK TARİHİ 14 21 8
      YARGI ÖRGÜTÜ 15 21 13
      HUKUKİ İLİŞKİLER VE HAKLAR 15 26 6
      HAKKIN KAZANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE KORNMASI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
           
    İktisada Giriş
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ I 13 36 10
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ II 9 25 9
      ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 12 40 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ VE UYGULAMALARI 12 36 14
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      FAKTÖR PİYASALARI 12 33 12
      MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ 15 31 7
      MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ 14 26 7
      PARA VE BANKACILIK 12 29 9
      TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE ENFLASYON 14 30 7
           
    İletişim Bilgisi
      İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 11 30 13
      Sözel İletişim 15 19 16
      Sözsüz İletişim 13 19 14
      Bireylerarası İletişim 13 14 10
      Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim 15 22 14
      Kitle İletişimi 13 20 18
      Çevrimiçi İletişim 13 23 15
      Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 9 21 15
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    Sosyolojiye Giriş
      TOPLUM, BİLİM VE YÖNTEM 15 30 19
      SOSYOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 11 30 20
      TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÜRESELLEŞME 10 23 16
      SİYASET VE TOPLUM 15 31 21
      KÜLTÜR VE TOPLUM 14 31 20
      KADIN, AİLE VE TOPLUM 15 28 18
      DİN VE TOPLUM 9 27 17
      HUKUK, SUÇ VE TOPLUM 15 33 23
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
    İşletme Fonksiyonları
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
      MUHASEBE 14 31 6
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 15 33 10
      KURUMSAL İLETİŞİM FONKSİYONU 15 17 12
      ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE İNOVASYON FONKSİYONU 12 12 8
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
    Vergi Hukuku
      VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ I 12 20 7
      VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ II 15 30 13
      VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUĞU I 15 15 8
      VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUĞU II 10 14 12
      VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ VE SÜRELER 15 11 7
      VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ 13 13 11
      VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI 12 21 16
      VERGİ HUKUKUNDA CEBRİ İCRA SÜRECİ 6 7 5
      VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 11 13 8
      ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU 10 7 7
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    Ticaret Hukuku
      Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı 14 34 23
      Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet 15 37 24
      Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap 14 40 26
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık I 11 27 19
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık II 7 14 11
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim I 10 21 14
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim II 10 19 12
      Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi 14 29 19
      Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 13 34 23
      Kıymetli Evrak I 11 23 16
      Kıymetli Evrak II 11 23 16
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü
  1. Yarıyıl
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    Matematik I
      DÖRT İŞLEM 14 30 20
      KÜMELER VE SAYILAR 15 43 25
      FONKSİYONLAR 7 43 24
      POLİNOM FONKSİYONLAR I 14 40 23
      POLİNOM FONKSİYONLAR II 11 45 29
      ÜSTEL VE LOGORİTMİK FONKSİYONLAR 12 46 26
      LİMİT VE SÜREKLİLİK 7 45 27
      TÜREV 12 39 22
      TÜREV UYGULAMALARI 8 33 21
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 5 20 9
      MATRİSLER 8 23 18
      DETERMİNANT 5 25 13
      ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR 9 25 15
      İKTİSADİ UYGULAMALAR 6 22 12
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
    Matematik II
      İNTEGRAL I (Belirsiz İntegral) 15 43 22
      İNTEGRAL II (Belirli İntegral) 5 30 18
      DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4 6 4
      DOĞRUSAL PROGRAMLAMA 6 16 5
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 6 32 16
      İKTİSADİ UYGULAMALAR 7 22 12
      ÇİZGE KURAMI 7 13 9
      ASAL SAYILAR VE MODÜLER ARİTMETİK 8 11 7
      ŞİFRELEME KURAMI 7 12 7
      OYUNLAR KURAMINA GİRİŞ 6 11 6
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü
  1. Yarıyıl
    Genel İşletme
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 12 42 22
      İŞLETME ÇEVRESİ 12 17 9
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 14 15 7
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ I (KURULUŞ) 15 33 9
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ II (BÜYÜME) 15 31 9
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 14 33 10
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      MUHASEBE 14 31 6
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
           
    Genel Muhasebe I
      İŞLETMENİN DİLİ: MUHASEBE I 11 25 10
      İŞLETMENİN DİLİ: MUHASEBE II 14 25 8
      FİNANSAL TABLOLAR 15 41 18
      HESAPLAR 15 35 15
      MUHASEBE SÜRECİ 15 29 9
      HAZIR DEĞERLER 8 25 6
      MENKUL KIYMETLER 7 14 5
      ALACAKLAR 15 37 11
      STOKLAR 12 39 10
           
    Hukukun Temel Kavramları I
      HUKUK KAVRAMI 11 35 11
      HUKUK KURALLARININ ÖZELLİĞİ VE HUKUK SİSTEMİ 13 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      HUKUKUN KAYNAKLARI 12 25 5
      HAKKIN KAZANILMASI VE KORUNMASI 15 25 5
      KİŞİ, KİŞİ TÜRLERİ VE EHLİYETİ 11 25 5
      KİŞİLİĞİN KORUNMASI VE TÜZEL KİŞİLİK 15 24 4
           
    İktisada Giriş I
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ I 13 36 10
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ II 9 25 9
      ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 12 40 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ VE UYGULAMALARI 12 36 14
      TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ TERCİHLERİNİN TEMELLERİ 14 36 10
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      KAMUSAL MALLAR, DIŞSALLIKLAR VE ASİMETRİK BİLGİ 12 41 12
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    Pazarlama Yönetimi
      PAZARLAMANIN KONUSU, GELİŞİMİ VE DEĞER 15 18 9
      PAZARLAMA ÇEVRESİ VE BİLGİ SİSTEMİ 14 14 9
      PAZARLAR VE DAVRANIŞLAR I (TÜKETİCİ PAZARLARI) 12 20 7
      PAZARLAR VE DAVRANIŞLAR II (ENDÜSTRİYEL PAZARLARI) 13 12 8
      PAZARLAMA YÖNETİMİ 15 33 13
      ÜRÜN YÖNETİMİ 13 18 9
      FİYAT VE FİYAT KARARLARININ YÖNETİMİ 15 8 5
      PAZARLAMA KANALLARI VE FİZİKSEL DAĞITIM 15 14 9
      PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ 14 14 9
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    Etkili İletişim Teknikleri
      Etkili İletişim ve Doğru Anlamak 13 18 12
      Etkili İletişim ve Doğru Anlatma 12 17 10
      Sanal İletişim 14 18 11
      Etkili İletişim ve Toplumsal Cinsiyet 14 22 12
      İletişimde Kalite 15 24 14
      Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme I 10 20 13
      Etkili İletişimde Konuşma ve Dinleme II 12 13 8
      Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma I 11 16 11
      Etkileme, Etkili İletişim ve İkna Edici Konuşma II 11 14 8
      Sözsüz İletişim: Etkili İletişimin Temeli I 12 19 12
      Sözsüz İletişim: Etkili İletişimin Temeli II 11 6 6
           
    Genel Muhasebe II
      MALİ DURAN VARLIKLAR 13 23 9
      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 32 9
      MALİ BORÇLAR 12 35 12
      TİCARİ BORÇLAR 13 35 14
      DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 15 16 9
      ÖZKAYNAKLAR 12 32 10
      GELİR VE GİDERLER 11 31 8
           
    Girişimcilik
      GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 14 28 12
      İÇ GİRİŞİMCİLİK 15 16 9
      GİRİŞİMCİLİKTE YARATICILIK 15 23 10
      GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK 15 17 10
      İŞ PLANI 14 13 7
      GİRİŞİMİN FİNANSMANI 14 21 10
      GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GİRİŞİMCİLİK 14 11 5
      GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK GELİŞME 13 10 7
           
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi Bölümü
  1. Yarıyıl
    Genel İşletme
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 12 42 22
      İŞLETME ÇEVRESİ 12 17 9
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 14 15 7
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ I (KURULUŞ) 15 33 9
      İŞLETMELERİN KURULUŞU VE BÜYÜMESİ II (BÜYÜME) 15 31 9
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 14 33 10
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      MUHASEBE 14 31 6
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
           
    Hukukun Temel Kavramları
      KURALLAR, DEVLET VE HUKUK 15 21 12
      HUKUKUN UYGULANMASI 15 30 11
      HUKUK SİSTEMLERİ VE TÜRK HUKUK TARİHİ 14 21 8
      YARGI ÖRGÜTÜ 15 21 13
      HUKUKİ İLİŞKİLER VE HAKLAR 15 26 6
      HAKKIN KAZANILMASI, KAYBEDİLMESİ VE KORNMASI 15 25 5
      ÖZEL HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
      KAMU HUKUKUNUN DALLARI 15 25 5
           
    İktisada Giriş
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ I 13 36 10
      İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ II 9 25 9
      ARZ, TALEP VE PİYASA DENGESİ 12 40 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ VE UYGULAMALARI 12 36 14
      ÜRETİM VE MALİYETLER 15 34 14
      TAM REKABET PİYASASI 9 36 11
      EKSİK REKABET PİYASASI 10 30 9
      FAKTÖR PİYASALARI 12 33 12
      MİKRO İKTİSATTAN MAKRO İKTİSADA GEÇİŞ 15 31 7
      MİLLİ HASILANIN BELİRLENMESİ 14 26 7
      PARA VE BANKACILIK 12 29 9
      TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE ENFLASYON 14 30 7
           
    İletişim Bilgisi
      İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 11 30 13
      Sözel İletişim 15 19 16
      Sözsüz İletişim 13 19 14
      Bireylerarası İletişim 13 14 10
      Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim 15 22 14
      Kitle İletişimi 13 20 18
      Çevrimiçi İletişim 13 23 15
      Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim 9 21 15
           
    İngilizce I
      ALL ABOUT YOU (SENİN HAKKINDA HERŞEY) 14 14 5
      IN CLASS (SINIFTA) 9 14 8
      FAVORITE PEOPLE (SEVDİĞİMİZ İNSANLAR) 10 15 4
      EVERYDAY LIFE (GÜNLÜK HAYAT) 9 11 5
      FREE TIME (BOŞ ZAMAN) 10 16 12
      NEIGHBORHOODS (MAHALLELER) 10 18 9
      OUT AND ABOUT 7 15 9
      SHOPPING 11 17 7
      HAVE YOU GOT ANY WINE? (HİÇ ŞARABINIZ VAR MI?) 5 10 5
      LEFT, RIGHT, STRAIGHT, AHEAD (ADRES SORMA VE ADRES VERME) 7 8 4
      A WIDE WORLD 13 10 2
      GOING AWAY 8 15 4
      FABULOUS FOOD I 7 9 3
      FABULOUS FOOD II 11 6 4
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    İngilizce II
      MAKING FRIENDS 9 13 7
      INTERESTS 6 12 8
      HEALTH 13 17 11
      CELEBTATIONS 10 13 10
      GROWING UP 7 13 6
      AROUND TOWN 9 14 6
      GOING AWAY 4 4 2
      AT HOME 6 10 6
      THINGS HAPPEN 4 4 4
      COMMUNİCATION 1 10 5
      APPEARANCES 3 10 5
      LOOKING AHEAD 6 15 4
      BUYING THINGS (BİR ŞEYLER SATIN ALMAK) 7 8 4
      WHY DO YOU LIKE IT? (ONU NEDEN SEVİYORSUN?) 5 5 4
      WHAT DO YOU NEED? (NEYE İHTİYACIN VAR?) 5 5 4
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
    Türk Dili I
      Dil Nedir? 15 23 17
      Dil Kültür İlişkisi 11 18 9
      Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri 15 32 19
      Ses Bilgisi 15 27 19
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi I 13 13 12
      Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi II 11 5 4
      Türkçe'nin Söz Varlığı 12 17 11
      Türk Dilinin Diğer Dillerle Etkileşimi 15 6 6
      Türk Dilinin Karşı Karşıya Bulunduğu Sorunlar 12 29 22
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18
      1938 den 2002’ye Ekonomik Gelişmeler 15 40 24
      Türk Dış Politikasında (1938-2002) Dönemi 13 36 21
      Atatürk’ten Sonra Türkiye 10 28 15
      1938’den Günümüze Sosyal Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 7 15 9
           
    Türk Dili II
      KOMPOZİSYON BİLGİLERİ 15 24 22
      NOKTALAMA İŞARETLERİ 15 7 7
      YAZIM KURALLARI 15 16 10
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARII: DÜŞÜNCE YAZILARI 13 11 7
      YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE UYGULAMALARI II: SANATSAL YAZILAR 9 16 10
      BİLİMSEL YAZILAR VE YAZIŞMA TÜRLERİ 10 7 6
      OKUMA VE DİNLEME 13 12 7
      SÖZLÜ ANLATIM 15 11 6
           
Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümü
  1. Yarıyıl
    Sosyal Politika
      SOSYAL POLİTİKAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ve SOSYAL POLİTİKANIN ARAÇLARI 11 31 22
      SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ 11 32 21
      İSTİHDAM, İŞSİZLİK, ÜCRETLER ve ÇALIŞMA KOŞULLARI 10 29 18
      GELİR DAĞILIMI ve YOKSULLUKLA MÜCADELE 15 44 27
      SOSYAL GÜVENLİK ve SOSYAL SİGORTALAR 9 27 15
      SOSYAL DIŞLANMA - AYRIMCILIK 6 18 11
      ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR (DEZAVANTAJLI GRUPLAR) 4 11 7
      KÜRESELLEŞME ve GÜNÜMÜZ SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI 7 21 11
           
    Sosyolojiye Giriş
      TOPLUM, BİLİM VE YÖNTEM 15 30 19
      SOSYOLOJİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR 11 30 20
      TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KÜRESELLEŞME 10 23 16
      SİYASET VE TOPLUM 15 31 21
      KÜLTÜR VE TOPLUM 14 31 20
      KADIN, AİLE VE TOPLUM 15 28 18
      DİN VE TOPLUM 9 27 17
      HUKUK, SUÇ VE TOPLUM 15 33 23
           
    Temel Bilgi Teknolojileri I
      BİLGİSAYARA GİRİŞ 10 20 8
      İŞLETİM SİSTEMLERİ 15 34 11
      OFİS YAZILIMLARI (SÖZCÜK İŞLEMCİLER) 11 36 5
      OFİS YAZILIMLARI (HESAP TABLOSU) 12 31 5
      OFİS YAZILIMLARI (SUNU PROGRAMLARI) 5 19 4
      E-POSTA VE KİŞİSEL İLETİŞİM 8 9 6
      İNTERNETİN KULLANIMI 15 25 5
      AĞ TEKNOLOJİLERİ 15 38 8
           
  2. Yarıyıl
    Genel Matematik
      DÖRT İŞLEM 14 30 20
      KÜMELER VE SAYILAR 15 43 25
      DENKLEMLER, ÖZDEŞLİKLER VE EŞİTSİZLİKLER 14 40 23
      KOORDİNAT DÜZLEMİ, DOĞRU VE PARABOL 11 45 29
      FONKSİYONLAR 7 43 24
      ÜSTEL VE LOGORİTMİK FONKSİYONLAR 12 46 26
      YÜZDE VE FAİZ HESAPLARI 7 7 4
      TÜREV 12 39 22
      TÜREV UYGULAMALARI 9 41 24
      İNTEGRAL I (Belirsiz İntegral) 15 43 22
      İNTEGRAL II (Belirli İntegral) 5 30 18
      DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMİ 6 32 16
      MATRİSLER 9 23 18
           
  3. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
      Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları 12 18 13
      Türkiye’de Reform Arayışları (1839-1908) 15 23 16
      Türkiye’de Meşrutiyet Dönemleri 15 13 8
      Avrupa ve Türkiye (1838-1918) 15 21 14
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE I 15 34 5
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE II (KONGRELER) 15 34 4
      MONDROS'TAN LOZAN'A TÜRKİYE III (MİSAK-I MİLLİ'DEN TBMM'YE) 13 35 5
      TBMM'NİN KURULUŞU, YAPISI VE ÇALIŞMALARI 15 35 5
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI I (KURTULUŞ SAVAŞI'NIN BİTİŞİ) 13 36 6
      YENİ TÜRK DEVLETİNİN İLANI II (CUMHURİYETİN İLANI) 15 36 5
      OSMANLI'DAN CUMHURİYETE EKONOMİK GELİŞMELER 14 30 0
           
  4. Yarıyıl
    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
      Yeniden Yapılanma Dönemi 10 29 20
      Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 14 38 20
      Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil - Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 14 34 21
      Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 12 31 18