Püf
Noktaları
Soru
Sayısı
Çözümlü
Soru
Kamu Personeli Seçme Sınavı İşletme
    İşletme İlkeleri
      İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 15 44 24
      İŞLETMELER VE ÖZELLİKLERİ 15 23 13
      İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI 15 21 14
      İŞLETMELERİN KURULUŞU 15 33 9
      İŞLETMELERİN BÜYÜMESİ 14 31 9
      KÜRESEL ORTAMDA İŞLETMECİLİK 14 15 11
      İŞLETME FONKSİYONLARI 15 32 17
      ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK 15 15 7
           
    İşletme Fonksiyonları
      İŞLETMELERDE YÖNETİM I 15 37 11
      İŞLETMELERDE YÖNETİM II (YÖNETİM İŞLEVLERİ) 15 37 11
      PAZARLAMA İLKELERİ 15 32 11
      PAZARLAMA KANALLARI VE TUTUNDURMA 15 33 7
      ÜRÜN VE FİYATLAMA 15 31 6
      ÜRETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 15 30 9
      FİNANSAL YÖNETİM 15 30 8
      MUHASEBE 14 31 6
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 8 31 9
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ 15 33 10
           
    İnsan Kaynakları Yönetimi
      İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ 14 11 6
      İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI 15 17 10
      İŞ ANALİZİ 11 15 7
      PERSONEL BULMA VE SEÇME 12 11 6
      İŞE ALIŞTIRMA (ORYANTASYON) 8 16 8
      PERSONEL EĞİTİMİ 14 19 10
      PERFORMANS DEĞERLEMESİ 15 12 6
      KARİYER YÖNETİMİ 15 18 6
      İŞ DEĞERLEMESİ 15 13 6
      ÜCRET YÖNETİMİ 15 16 9
      DİSİPLİN 11 11 6
      İŞGÖREN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 13 17 6
      ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ 12 18 9
      İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ 12 10 7
           
    Finansal Yönetim
      FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 15 26 11
      FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL PİYASALAR VE ARAÇLAR 14 34 15
      PARANIN ZAMAN DEĞERİ 12 25 9
      FİNANSAL ANALİZ 15 28 15
      BAŞABAŞ VE KALDIRAÇ ANALİZ 11 26 8
      FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL 14 24 10
      ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ 12 28 11
      KISA VADELİ FİNANSMAN 15 25 5
      NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ YÖNETİMİ 14 26 8
      ALACAK VE STOK YÖNETİMİ 15 24 5
      ORTA VE UZUN VADELİ FİNANSMAN 15 32 9
      FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ I 14 24 10
      FİNANSAL VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ II 10 13 7
      SERMAYE BÜTÇELEMESİ I (BELİRLİLİK KOŞULLARINDA) 13 26 5
      SERMAYE BÜTÇESİ II (BELİRSİZLİK KOŞULLARINDA) 12 24 4
      SERMAYE MALİYETİ 8 24 4
      SERMAYE YAPISI 9 24 5
      KÂR DAĞITIM POLİTİKASI 13 24 4
      İŞLETME BİRLEŞMELERİ 15 12 7
      İŞLETME BAŞARISIZLIKLARI 15 11 7
      TÜREV ÜRÜNLER 15 10 4
           
    Pazarlama Yönetimi
      PAZARLAMANIN KONUSU, GELİŞİMİ VE DEĞER 14 18 9
      PAZARLAMA ÇEVRESİ VE BİLGİ SİSTEMİ 14 14 9
      PAZARLAR VE DAVRANIŞLAR I (TÜKETİCİ PAZARLARI) 12 20 7
      PAZARLAR VE DAVRANIŞLAR II (ENDÜSTRİYEL PAZARLARI) 13 12 8
      PAZARLAMA YÖNETİMİ 15 33 13
      ÜRÜN YÖNETİMİ 13 18 9
      FİYAT VE FİYAT KARARLARININ YÖNETİMİ 15 8 5
      PAZARLAMA KANALLARI VE FİZİKSEL DAĞITIM 15 14 9
      TUTUNDURMA KANALLARI 8 9 4
      PAZARLAMA PLANLAMASI 14 32 10
      PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ 14 14 9
      PAZARLAMADA YENİ GELİŞMELER 11 8 5
      ULUSLARARASI PAZARLAMA 11 3 2
           
Kamu Personeli Seçme Sınavı Maliye
    Türk Vergi Sistemi
      GELİR VERGİSİ I (KONUSU, GELİR VE MÜKELLEFİYET) 12 13 5
      GELİR VERGİSİ II (TİCARİ KAZANÇ) 15 20 8
      ZİRAİ KAZANÇ VE SERBEST MESLEK KAZANCI 15 23 9
      ÜCRET, DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR 14 20 7
      GELİR VERGİSİNİN TARHI 15 20 10
      VERGİNİN TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLİ 15 19 10
           
    Kamu Maliyesi
      DEVLET VE EKOMOMİ 11 25 10
      GENEL EKONOMİ İÇİNDE KAMU KESİMİNİN GELİŞİMİ 11 15 6
      KAMU MALİYESİNİN İŞLEVLERİ 15 41 12
      KAMUSAL MALLAR VE DIŞSALLIKLAR 11 33 9
      KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA 14 26 9
      KAMU HARCAMALARI VE SINIFLAMASI 15 24 9
      KAMU HARCAMALARININ ARTIŞ NEDENLERİ 14 27 7
      KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK 12 28 8
      BÜTÇELEME SİSTEMLERİ VE TÜRK BÜTÇE SİSTEMİ 14 22 5
      KAMU GELİRLERİ - VERGİ 11 24 7
      VERGİ TEORİSİNE GİRİŞ 15 25 4
      VERGİLEME TEKNİĞİ 15 23 8
      VERGİ ANALİZİ 14 24 7
      VERGİ TÜRLERİ 15 25 7
      BÜTÇE AÇIĞI VE DEVLET BORÇLARI 14 23 9
      YEREL YÖNETİMLER 15 22 8
           
    Devlet Bütçesi
      DEVLET BÜTÇESİ KAVRAMI VE BÜTÇENİN ÖZELLİKLERİ 14 19 13
      DEVLET BÜTÇESİNİN TEMEL İLKELERİ 10 18 8
      BÜTÇELEME TEKNİKLERİ 15 21 12
      BÜTÇELERDE HARCAMA-GELİR TAHMİNLERİ, POLİTİKA-PROGRAM ANALİZİ 14 23 15
      TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİ (5018 SAYILI KANUN) 15 15 9
      BÜTÇE UYGULAMASI VE DEVLET MUHASEBESİ 13 14 12
      ANALİTİK BÜTÇE SINIFLAMASI 10 15 6
      TÜRKİYE’DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇENİN HAZIRLANMASI ONAYLANMASI 12 15 12
      TÜRKİYE’DE BÜTÇENİN UYGULAMASI 13 13 9
      TÜRK BÜTÇE SİSTEMİNDE ÖZEL KONULAR 8 9 8
           
    Vergi Hukuku
      VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ I 12 20 7
      VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ II 15 30 13
      VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUĞU I 15 15 8
      VERGİ MÜKELLEFİYETİ VE SORUMLULUĞU II 10 14 12
      VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ VE SÜRELER 15 11 7
      VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ 13 13 11
      VERGİ KABAHAT VE SUÇLARI 12 21 16
      VERGİ HUKUKUNDA CEBRİ İCRA SÜRECİ 6 7 5
      VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI 11 13 8
      ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU 10 7 7
           
Kamu Personeli Seçme Sınavı İktisat
    Mikro İktisat
      MİKRO EKONOMİ I 12 14 8
      MİKRO EKONOMİ II 12 36 13
      TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ 15 32 12
      ARZ VE TALEP 12 39 14
      ARZ VE TALEP ESNEKLİĞİ 12 36 14
      ARZ VE TALEP UYGULAMALARI 11 32 12
      ÜRETİM KURAMI 15 35 12
      MALİYET KURAMI 14 31 9
      TAM REKABET PİYASASI 14 27 8
      EKSİK REKABET PİYASALARI I (MONOPOL, MONOPSON VE İKİ YANLI TEKEL) 12 33 8
      EKSİK REKABET PİYASALARI II (MONOPOLCÜ REKABET VE OLİGOPOL) 11 31 9
      FAKTÖR PİYASASI 12 21 8
      GENEL DENGE VE REFAH EKONOMİSİ 13 22 8
           
    Makro İktisat
      MAKRO İKTİSATTA TEMEL KAVRAMLAR 14 33 14
      KLASİK VE KEYNESÇİ İKTİSAT 12 34 8
      TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM 11 31 10
      PARA ARZI VE TALEBİ 15 34 8
      IS-LM MODELİ I 15 13 5
      IS-LM MODELİ II (AÇIK EKONOMİ) 13 13 4
      TOPLAM ARZ VE TOPLAM TALEP MODELİ 8 24 5
      İŞSİZLİK VE ENFLASYON 10 29 5
      EKONOMİK BÜYÜME 12 24 3
      İSTİKRAR POLİTİKALARINA ÇEŞİTLİ YAKLAŞIMLAR 14 33 9
      KONJONKTÜR TEORİLERİ 12 22 10
           
    Para Teorisi
      FİNANSAL SİSTEM 15 30 16
      PARA VE ÖDEMELER SİSTEMİ 15 34 20
      FAİZ ORANI VE ÖLÇÜMÜ 15 21 13
      FAİZ ORANLARININ YAPISI 13 21 14
      DÖVİZ KURU VE BELİRLENMESİ 15 30 15
      PARA PİYASASINDA DENGE 15 34 8
      EKONOMİK FAALİYETLER VE PARA 8 24 5
      PARA VE FİYATLAR 9 14 7
           
    Uluslararası İktisat
      ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ ANALİZLERİ 15 22 9
      NEOKLASİK DIŞ TİCARET TEORİSİ 14 18 6
      DENGE ANALİZİ 11 32 10
      FAKTÖR DONATIMI TEORİSİ 11 31 5
      YENİ DIŞ TİCARET TEORİLERİ 11 31 5
      İÇSEL EKONOMİLER VE TEKELCİ REKABET 9 13 10
      BÜYÜME VE ULUSLARARASI FAKTÖR HAREKETLERİ 7 11 5
      EKONOMİK ENTEGRASYON 13 14 8
      ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI 15 19 10
      DÖVİZ PİYASASI 14 32 14
      ÖDEMELER BİLANÇOSU 15 24 10
           
    İktisadi Kalkınma
      KALKINMA VE AZ GELİŞMİŞLİK I 11 19 12
      KALKINMA VE AZ GELİŞMİŞLİK II 15 25 15
      AZ GELİŞMİŞLİĞİ AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR I 14 21 13
      AZ GELİŞMİŞLİĞİ AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR II 14 20 12
      KALKINMA STRATEJİLERİ 13 18 14
      SANAYİLEŞME STRATEJİLERİ 9 14 11
      KALKINMANIN FİNANSMANI 15 24 17
      KALKINMADA NÜFUS VE BEŞERİ SERMAYE 15 14 13
      GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 15 21 9
      TEKNOLOJİK GELİŞME VE KURUMSAL YAPI 14 21 11
      KALKINMA, KÜRESELLEŞME VE DIŞ TİCARET 12 11 8
           
    Türkiye Ekonomisi
      TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ I 12 23 15
      TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ II 15 20 12
      TÜRKİYE’DE MİLLİ GELİR, GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK 11 24 16
      KAMU EKONOMİSİNDE GELİŞMELER 11 25 17
      TARIM SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 14 27 17
      SANAYİ SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 0 0 0
      HİZMET SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 0 0 0
      ÖDEMELER DENGESİ, DIŞ BORÇLAR ve DÖVİZ PİYASASI 0 0 0
           
    İktisadi Doktrinler Tarihi
      İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş 12 36 24
      Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Mertantilizm ve Fizyokrasi 12 36 23
      Klasik Okul 12 37 25
      Sosyalist Düşüncenin Doğuşu ve Marksizm 10 26 18
      Marjinalizm ve Neoklasik İktisat 7 23 15
      Kurumcu iktisat ve Tarihçi Okul 11 32 19
      Keynes ve Keynesyenler 9 25 16
      Monetarizm ve Yeni Klasik iktisat Teorisi 8 23 17
           
Kamu Personeli Seçme Sınavı Muhasebe
    Finansal Muhasebe I
      İŞLETMENİN DİLİ: MUHASEBE I 11 25 10
      İŞLETMENİN DİLİ: MUHASEBE II 14 25 8
      FİNANSAL TABLOLAR 15 41 18
      HESAPLAR 15 35 15
      MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER 15 33 9
      MUHASEBE SÜRECİ 15 29 9
      HAZIR DEĞERLER 8 25 6
      ALACAKLAR 15 37 11
      STOKLAR 12 39 10
      MENKUL KIYMETLER 7 14 5
           
    Finansal Muhasebe II (Dönemsonu İşlemleri)
      DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15 32 8
      MALİ DURAN VARLIKLAR 9 23 9
      MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 32 9
      MALİ BORÇLAR 12 35 12
      TİCARİ BORÇLAR 13 35 14
      DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 14 15 9
      ÖZKAYNAKLAR 12 32 10
      GELİR VE GİDERLER 11 31 8
      DÖNEM SONU MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ 10 9 5
           
    Finansal Tablolar Analizi
      MALİ TABLOLAR VE MALİ ANALİZ I (TEMEL MALİ TABLOLAR) 15 18 10
      MALİ TABLOLAR VE MALİ ANALİZ II (EK MALİ TABLOLAR) 14 13 10
      MUHASEBE ANALİZLERİ 15 17 10
      ENFLASYONA GÖRE MALİ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİ 14 22 3
      FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ 14 28 15
      NAKİT AKIŞ ANALİZLERİ 12 10 9
      FON AKIŞ ANALİZLERİ ve FON AKIM TABLOLARI 13 15 3
      KISA SÜRELİ BORÇ ÖDEME GÜCÜ ANALİZİ 15 15 12
      KÂRLILIK ANALİZİ 15 16 13
      SERMAYE YAPISI ANALİZİ 13 21 8
      FİNANSAL ÖNGÖRÜ VE İŞLETME DEĞERİ 11 10 6
           
    Maliyet Muhasebesi
      MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ 15 42 13
      İLK MADDE VE MALZEME MALİYETLERİ 15 44 14
      İŞÇİLİK MALİYETLERİ 15 38 13
      GENEL ÜRETİM MALİYETLERİ VE MALİYET DAĞITIMI (I. DAĞITIM) 13 21 10
      MALİYET DAĞITIMLARI (II. ve III. DAĞITIM) 13 24 10
      SİPARİŞ MALİYETİ SİSTEMİ 12 29 10
      SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ (TEK SAFHALI) 15 10 5
      SAFHA MALİYETİ SİSTEMİ (ÇOK SAFHALI) 5 2 2
      FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME VE BİRLEŞİK MALİYET 13 27 9
      FAALİYETE DAYALI MALİYETLEME 7 9 5
      ÜRETİM KAYIPLARININ SAPTANMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 15 18 6
           
    Denetim
      DENETİME GİRİŞ VE DENETİM STANDARTLARI I 14 30 12
      DENETİME GİRİŞ VE DENETİM STANDARTLARI II 13 25 5
      DENETİMDE ÖNEMLİLİK, RİSK VE KANIT 15 32 7
      DENETİM SÜRECİ VE İÇ KONTROL 15 24 8
      İÇ DENETİM 12 16 8
      DENETİMDE ÖRNEKLEME 15 14 7
      DENETÇİ GÖRÜŞÜ VE DENETİM RAPORU 15 20 10
      İŞLEM DÖNGÜLERİ VE DENETİMİ I 15 19 11
      İŞLEM DÖNGÜLERİ VE DENETİMİ II 11 14 6
      BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA DENETİM 15 24 12
           
    Muhasebe Standartları
      KAVRAMSAL ÇERÇEVE 14 25 10
      TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI 15 13 5
      TMS 2 STOKLAR STANDARDI 14 14 9
      TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI STANDARDI 12 13 9
      TMS 8 MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER STANDARDI 11 11 7
      TMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR STANDARDI 6 12 6
      TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI 13 12 7
      TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI 12 11 6
      TMS 14 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA STANDARDI 11 12 8
      TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI 13 21 8
      TMS 17 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI 13 16 7
      TMS 18 HASILAT STANDARDI 10 15 9
      TMS 19 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR STANDARDI 12 15 7
      TMS-20 DEVLET TEŞVİKLERİNİNMUHASEBELEŞTİRİLMESİ STANDARDI 13 11 8
      TMS 21 KUR DEĞİŞİMLERİNİN ETKİLERİ STANDARDI 8 15 8
      TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI 10 10 8
      TMS 37 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR STANDARDI 14 7 4
           
    Ticari Matematik
      ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 8 26 12
      DENKLEMLER, ÖZDEŞLİKLER VE EŞİTSİZLİKLER 14 40 23
      PROBLEMLER 10 13 11
      ORAN-ORANTI 6 10 8
      FAİZ HESAPLAMALARI 12 25 9
           
Kamu Personeli Seçme Sınavı Hukuk
    Borçlar Hukuku
      Borç ilişkisinin Temel Kavramları 10 26 20
      Sözleşmelerin Geçersizliği - Temsil 10 28 25
      Haksız Fiiller - I (Sorumluluk Olguları) 10 27 20
      Haksız Fiiller II ve Sebepsiz Zenginleşme 10 27 21
      İFA 13 36 27
      Borcun İfa Edilememesi (İfa Engelleri) 12 33 27
      Özel Durumlar - Özel Kayıtlar - Tarafların Değişmesi 11 31 24
      Borç İlişkisinin Üçüncü Kişilere Etkileri ve Borcun Sona Ermesi 12 27 18
           
    Anayasa Hukuku
      Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri 15 32 22
      Temel İlkeler 11 28 18
      Temel Hak ve Hürriyetler 12 28 18
      Yasama Organı 15 31 21
      Yasama Fonksiyonu (TBMM’nin Görev ve Yetkileri) 11 28 20
      Yürütme Organı 15 21 11
      Yürütme Fonksiyonu 15 12 12
      Yargı Organı 14 14 14
      Anayasa Yargısı 15 13 13
      Anayasanın Değiştirilmesi 8 6 6
           
    İdare Hukuku
      İdare Kavramı ve İdare Hukuku 14 38 20
      İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler 11 30 16
      İdari Teşkilat I 15 36 22
      İdari Teşkilat II 15 34 20
      İdari İşlemler; Kavram ve Bireysel İşlemler I 15 40 22
      İdari İşlemler; Kavram ve Bireysel İşlemler II 4 10 5
      Düzenleyici İşlemler ve İdari Sözleşmeler 12 30 19
      İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti ve Kolluk I 15 40 25
      İdarenin Faaliyetleri; Kamu Hizmeti ve Kolluk II 4 11 7
      İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri ve Kamu Malları I 14 41 23
      İdarenin Hareket Araçları; Kamu Görevlileri ve Kamu Malları II 5 9 4
      İdarenin Sorumluluğu 9 26 13
           
    Medeni Hukuk
      Medeni Hukukun Temel Kavramları 11 33 11
      Dürüstlük, İyiniyet, İspat, Resmi Sicil ve Senetler 11 33 11
      Kişi, Kişilik, Gerçek Kişiler, Hak ve Fiil Ehliyeti 11 31 9
      Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişilik Hakkı ve Korunması 15 45 15
      Tüzel Kişi Kavramı, Dernekler ve Vakıflar 7 18 6
      Aile Kavramı 15 42 12
      Evliliğin Genel Hükümleri - Mal Rejimleri 9 26 8
      Evlilik Birliğinin Sona Ermesi 15 42 12
      Miras ve Mirasçı Kavramı 14 41 13
      Mirasın Açılması ve Paylaşılması 13 33 7
           
    Ticaret Hukuku
      Ticari İşletme, Tacir, Ticari İş, Ticari Yargı 14 34 23
      Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Haksız Rekabet 15 37 24
      Ticari Defterler, Tüccar Yardımcıları ve Cari Hesap 14 40 26
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık I 11 27 19
      Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık II 7 14 11
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim I 10 21 14
      Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim Kurulu ve Denetim II 10 19 12
      Genel Kurul ve Anonim Ortaklığın Sona Ermesi 14 29 19
      Pay Sahipliği ve Menkul Kıymetler 13 34 23
      Kıymetli Evrak I 11 23 16
      Kıymetli Evrak II 11 23 16
           
    TOPLAMLAR
      TOPLAM DERS SAYISI 28
      TOPLAM ÜNİTE SAYISI 302
      TOPLAM PÜF NOKTASI SAYISI 3,784
      TOPLAM SORU SAYISI 6,969
      TOPLAM ÇÖZÜMLÜ SORU SAYISI 3,199


   
 
Satış İade ve İptal Koşulları  |  İletişim  |  Künye  |  Ders Programı  |  Toolbar  |  email:bilgi@pratikders.com Pratikders Facebookta Pratikders Twitterde
pratikders.com (C) 2012. Tüm hakları saklıdır.

telefon numaralarımız

AÖF Açık Öğretim Fakültesi SMMM Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı